Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

CHARLY CARES HAALT NIEUWE INVESTERING OP

09.01.2018

Charly Cares is een oppasservice die jonge ouders op een digitale ontmoetingsplaats in contact brengt met babysitters in verschillende grote steden binnen Nederland en, als gevolg van succesvolle investeringsrondes, in de toekomst waarschijnlijk ook in Londen. Charly Cares is in 2015 gestart, waarna in 2016 investeerders EUR 150.000 in Charly Cares hebben geïnvesteerd. In de zomer van 2017 is er nog een bedrag van EUR 400.000 opgehaald, mede onder begeleiding van Camiel Corsten. Eind 2017 is Charly Cares daarnaast een crowd funding gestart die inmiddels EUR 585.201 heeft opgeleverd, zie ook: https://fd.nl/morgen/1227201/opgepast-charly-wil-naar-londen.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.