Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten schrijft nieuwe noot voor de JOR

16.06.2020

Kan een 50%-aandeelhouder worden uitgesloten van de verkoop van zijn eigen onderneming? Hoe ver gaan de bevoegdheden van een OK-bestuurder? Kan de OK-bestuurder tot verantwoording worden geroepen? Welk aansprakelijkheidsregime geldt voor de OK-bestuurder? In zijn nieuwe noot voor de JOR onder twee beschikkingen van de Ondernemingskamer gaat Caspar Scholten in op deze vragen.

Zie hier voor de annotatie: Gerechtshof Amsterdam (OK), 18-03-2020, JOR 2020-147 mnt C.J. Scholten en Gerechtshof Amsterdam (OK), 12-11-2019, JOR 2020-146 mnt C.J. Scholten

Caspar Scholten en Aad Stoop staan regelmatig (OK-)bestuurders bij van vennootschappen die onderhevig zijn aan een enquêteprocedure. Neem voor vragen contact met hen op.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.