Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten schrijft annotatie bij de laatste twee beschikkingen inzake ZED+

18.04.2017

In deze twee beschikkingen staat met name centraal het verzoek om de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder, Peter Wakkie, te ontslaan. De geplaatste kanttekeningen van verzoekers die ten grondslag lagen aan het verzoek (randnummer 4 van de annotatie), lijken op voorhand niet ongefundeerd. Toch meent Caspar Scholten dat dit verzoek terecht wordt afgewezen.

De OK toetst het verzoek om de OK-bestuurder te ontslaan, terughoudend. De tijdelijk bestuurder heeft een ruime beoordelingsmarge bij de uitoefening van zijn taak in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zijn functioneren dient te worden beoordeeld in het licht van de moeilijke omstandigheden, waarbij aandeelhouders en organen van de rechtspersoon vaak recht tegenover elkaar staan. Daarbij moet hij zo weinig mogelijk worden gehinderd door een dreigende aansprakelijkstelling of ontslag. Lees de gehele noot hier en hier 

Caspar Scholten schreef eerder met Dewi Krop en Benno Verburgt een uitgebreid hoofdstuk over de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder in de Geschriften van de Vereniging Corporate Litigation (zie ook). Bergh Stoop en Sanders staat regelmatig vennootschappen bij die onderwerp zijn van een enquêteprocedure, dan wel bestuurders of commissarissen van die vennootschappen. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Aad Stoop of Caspar Scholten.

 

 

 

Meer nieuws

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten