Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Boekverkopers eisen vaste prijs boeken

21.11.2009

Maarten Sanders, nov. 2009

De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). De Groep Algemene Uitgevers (GAU) en Bruna zijn gezamenlijk de strijd aangegaan tegen boekverkopers die hun waar verkopen tegen een lagere prijs. Zij hebben in een kort geding geëist dat Edumedia zich aan de wet houdt. Edumedia biedt via internet onder de naam Boekenconcurrent boeken aan tegen een lagere prijs dan de vastgestelde prijs.

Maarten Sanders van Bergh Stoop & Sanders treedt op voor Edumedia en stelt dat zijn cliënte een buitenlands bedrijf is dat in Curaҫao is gevestigd waarvoor de wetsbepaling niet geldt. Mr. Sanders vindt het niet meer van deze tijd dat er vaste boekenprijzen zijn.

“Dat is misschien om de kleine boekwinkeltjes te beschermen, maar het is verouderd nu iedereen via internet boeken kan bestellen. De consument wordt er alleen maar beter van.

Sanders meent dat deze kwestie thuishoort bij het Commissariaat van de Media.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.