Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Blog van Caspar Scholten voor het Jonge Balie Congres 2016 in het thema “Meesterlijk Gesproken”

14.07.2016

Caspar Scholten heeft op verzoek van het Bestuur van het Jonge Balie Congres een blog geschreven over de rol van advocaten en journalisten als hoeders van de rechtsstaat. Hierbij gaat hij ook in op zijn rol als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media, die zich inzet voor de persvrijheid. De blog is hier te vinden.

Deze blog is tevens als afbeelding te downloaden.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.