Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bijdrage Astrid Sixma aan interventie EHRM over bescherming anonimiteit online posts

27.10.2017

Wanneer moet een internet service provider de identiteit vrijgeven van een anonieme internetgebruiker die een mogelijk onrechtmatige post heeft geplaatst? Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zal zich binnenkort uitlaten over die vraag. Astrid Sixma heeft een bijdrage geleverd aan de interventie die Media Legal Defence Initiative (MLDI) heeft ingediend bij het EHRM, waarin zij het belang van bescherming van de anonimiteit van de internetgebruikers benadrukken.

Wanneer internetgebruikers in de anonimiteit hun mening kunnen uiten, zullen zij eerder bijdragen aan het publieke debat, zeker over taboe of politiek controversiële onderwerpen. Het is derhalve van belang dat hun identiteit enkel wordt vrijgegeven als aan bepaalde minimum criteria is voldaan. MLDI benadrukt het belang van de bescherming van vrijheid van meningsuiting vanuit een internationaal en rechtsvergelijkend perspectief.

Lees het persbericht van MLDI hier en de interventie hier.

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Handboek Enquêterecht

Documentaire over Krimschatten

Caspar Scholten schrijft een naschrift in het vakblad Ondernemingsrecht

Bergh Stoop & Sanders advises VNV Global