Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders ondersteunt Humanity in Action 2014 Dutch Fellowship Program

21.01.2014

Jhr. mr. A.N. Stoop

Humanity in Action Inc. Is een internationale educatieve organisatie die in 1998 in de VS is opgericht. Humanity in Action zet zich in om een nieuwe generatie sociale en politieke leiders te betrekken bij de thema’s:

  • mensenrechten
  • minderheden
  • maatschappelijk betrokken leiderschap Er is een wereldwijd netwerk van studenten, jonge professionals en gevestigde leiders die toegewijd zijn aan het promoten van deze drie thema’s in hun eigen omgeving en over de hele wereld. Humanity in Action verzorgt onder meer jaarlijks vijf zomerprogramma’s in de VS en in zes Europese landen. Een internationale groep van meer dan 120 topstudenten komt daarin samen om de rechten van minderheden en verzet tegen intolerantie te bestuderen. Er is een Senior Fellows Netwerk, waardoor deelnemers in aanmerking kunnen komen voor unieke internationale stages. Humanity in Action organiseert jaarlijks een internationale conferentie met inspirerende lezingen, workshops en debatten. Deze conferenties trekken senior fellows en andere bezoekers van over de hele wereld. Op deze manier inspireert Humanity in Action de leiders van de toekomst zich levenslang, op hun eigen manier te blijven inzetten voor minderheden en mensenrechten. www.humanityinaction.org
  • In 2014 loopt hun zomerprogramma van 31 mei tot 29 juni voor een groot deel in Asterdam. Een prachtig programma en tussen de bijzondere locaties zoals Amnesty International, Anne Frank Huis, Ministerie van BuZa en de Amerikaanse Ambassade staat Bergh Stoop & Sandersvoor de slotdag in Amsterdam, wanneer de deelnemers hun rapporten aan elkaar presenteren.
  • en om de kennis over deze onderwerpen te vergroten

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.