Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders en de Stichting We Gaan Ze Halen…

06.03.2017

Bergh Stoop & Sanders staat (belangeloos) de Stichting We Gaan Ze Halen bij in het kort geding dat op woensdag 8 maart 2017 dient tegen de Staat der Nederlanden. Inzet is een correcte naleving door de Staat van de toezegging 8.712 kansrijke asielzoekers vóór september 2017 naar Nederland te halen vanuit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland en Italië. De opvang van asielzoekers daar is mensonterend zoals bij herhaling bevestigd door Amnesty International. Nederland heeft zich tot nog toe  op het standpunt gesteld aan zijn verplichtingen te voldoen. Ten onrechte naar het oordeel van de Stichting, die in dit dossier wordt bijgestaan door mrs. Gert-Jan van den Bergh, Aad Stoop en Martha Visser.

NRC Handelsblad 03-03-2017

Algemeen Dagblad 08-03-2017

 

Vonnis wordt gewezen op 24 maart 2017

 

 

 

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer