Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

13.09.2016

De praktijkgroep Intellectueel Eigendomsrecht , Media en Reclame van Bergh Stoop & Sanders is per 1 september 2016 versterkt met Esther Schnepper. Esther werd in 2014 beëdigd en werkte voorheen (in de praktijkgroepen IE en Procesrecht) bij Köster Advocaten in Haarlem. Bij Bergh Stoop & Sanders zal zij voornamelijk in de praktijk van Berber Brouwer gaan werken en zich gaan richten op cliënten in de media, creatieve sector, mode en retail. Belangrijke pijlers van de praktijk zijn (daarnaast) ICT-recht, privacy en productregelgeving. Esther heeft Algemene Cultuurwetenschappen als Rechtsgeleerdheid gestudeerd en heeft zich met de selectieve master informatierecht gespecialiseerd in IE, media en privacy.

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.