Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

03.10.2019

In september 2019 is Jip Mennema toegetreden tot de ondernemingsrechtpraktijk van ons kantoor.

Jip is afkomstig van Stibbe, waar hij in 2015 als advocaat-stagiair begon en in 2018 tot advocaat-medewerker werd benoemd. Hij zal zich bij ons kantoor richten op de ondernemingsrechtelijke en civiele proces- en adviespraktijk en de begeleiding van fusies en overnames. Zie hier het bericht op Advocatie.

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.