Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

14.09.2018

Benjamin van Werven is in september 2018 als advocaat bij ons kantoor in dienst getreden, bij de sectie intellectueel eigendom.

Benjamin is zijn carrière begonnen bij Endemol International (thans Endemol Shine) waar hij onder meer de formats en merken van Endemol beschermde en licenties voor televisieprogramma’s onderhandelde. Na Endemol is Benjamin in 2008 overgestapt naar de advocatuur, bij het Amsterdamse nichekantoor Versteeg Wigman Sprey advocaten waar hij voornamelijk cliënten uit de media-, entertainment-, en creatieve industrie bijstond. Benjamin houdt zich bij ons kantoor bezig met procederen, adviseren en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht. Zie hier de link naar het bericht op Advocatie.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.