Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

08.05.2018

Dominique Frans maakt als advocaat deel uit van onze corporate praktijk en houdt zich bezig met zowel de procedurele als de transactie- en adviespraktijk. Dominique is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie over een generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners in de Wft. Tijdens haar studietijd was zij twee jaar buitengriffier bij het Gerechtshof Amsterdam. Zij begon haar carrière bij Hoff Advocaten. Dominique houdt zich met name bezig met aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.  Zie hier de link naar het bericht op Advocatie. 

Auke van Hoek is in 2017 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht, onder meer met een scriptie over ‘Het persoonlijkheidsrecht van de architect’, waarvoor hij een eervolle vermelding kreeg op het AIPPI symposium 2018. In 2016 studeerde Auke een semester lang aan de Queen Mary University London. Gedurende zijn studie liep hij stage bij verschillende intellectueel eigendomsrechtpraktijken in Amsterdam. Daarnaast gaf hij pleittrainingen voor het vak Moot Court. Hij gaat bij Bergh Stoop & Sanders aan de slag als professional support lawyer.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.