Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

08.05.2018

Dominique Frans maakt als advocaat deel uit van onze corporate praktijk en houdt zich bezig met zowel de procedurele als de transactie- en adviespraktijk. Dominique is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie over een generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners in de Wft. Tijdens haar studietijd was zij twee jaar buitengriffier bij het Gerechtshof Amsterdam. Zij begon haar carrière bij Hoff Advocaten. Dominique houdt zich met name bezig met aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.  Zie hier de link naar het bericht op Advocatie. 

Auke van Hoek is in 2017 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht, onder meer met een scriptie over ‘Het persoonlijkheidsrecht van de architect’, waarvoor hij een eervolle vermelding kreeg op het AIPPI symposium 2018. In 2016 studeerde Auke een semester lang aan de Queen Mary University London. Gedurende zijn studie liep hij stage bij verschillende intellectueel eigendomsrechtpraktijken in Amsterdam. Daarnaast gaf hij pleittrainingen voor het vak Moot Court. Hij gaat bij Bergh Stoop & Sanders aan de slag als professional support lawyer.

Meer nieuws

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten