Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders begeleidt Winford bij overname van Little Universe School

11.03.2019

Winford heeft Little Universe School overgenomen middels een doorstart. Winford werd hierbij bijgestaan door Bergh Stoop & Sanders.

Met de overname speelt Winford in op de toenemende vraag naar tweetalig onderwijs. Vanaf september 2019 start Winford een volwaardig tweetalig basisschoolprogramma in Amsterdam onder de naam Winford Bilingual Primary School.

Voor meer informatie: https://www.winford.nl/basisonderwijs/scholen/amsterdam-bilingualtweetalig/nieuws/nieuwe-winford-basisschool-speelt-op-vraag-naar-tweetalig-ba/

Het team van Bergh Stoop & Sanders werd geleid door Caspar Scholten en Steven Wiggers.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.