Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Berber Brouwer op BNR Radio

10.01.2017

In het programma De Ochtendspits van BNR Radio een vooruitblik op het kort geding dat voormalig manager Jacques Hanegraaf van oud-wielrenner Thomas Dekker heeft aangespannen tegen de auteur en de uitgever van de biografie “Mijn gevecht”. Op 5 januari vond de zitting plaats. Hanegraaf wil dat de nieuwe druk van de biografie wordt verboden. Volgens Hanegraaf beschuldigt Dekker hem in het boek ten onrechte van het aanzetten tot dopinggebruik en heeft auteur Thijs Zonneveld hem onvoldoende de kans gegeven daarop te reageren. Berber Brouwer geeft commentaar op de zaak en legt uit dat de rechter niet snel geneigd is de publicatie van een boek volledig te verbieden.  Juist wanneer het gaat om een boek met nieuwswaarde wordt aan persvrijheid veel waarde gehecht. Zelfs als Hanegraaf gelijk heeft, ligt rectificatie veel meer voor de hand dan een verbod.

Na de uitzending kwam in het nieuws dat het kort geding door de rechter is geschorst. Hanegraaf en auteur Thijs Zonneveld gaan in gesprek over mogelijke aanpassing van de betwiste passages. Komen partijen er niet uit,  dan volgt er alsnog een uitspraak.

 Interview Berber Brouwer

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.