Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

BERBER BROUWER OP BNR RADIO OVER PRIVACY OP INTERNET

24.02.2017

In het programma Ask Me Anything van Jörgen Raymann op BNR Radio  beantwoordt Berber Brouwer vragen van luisteraars over privacy op internet en over portretrecht. Dit naar aanleiding van verspreiding op internet van het seksfilmpje van Patricia Paay. Waar begint privacy op internet en waar stopt het? Wat mag wel openbaar worden gemaakt en wat niet? En kan Patricia Paay een claim indienen tegen GeenStijl en schadevergoeding eisen, vanwege het plaatsen van een link naar het filmpje op de website? Berber legt uit dat ze in haar recht staat en een goede kans heeft te winnen.

Radio uitzending met Berber Brouwer

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.