Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Berber Brouwer op BNR Spitsuur over datalek Ashley Madison

17.07.2017

Privacy specialist Berber Brouwer geeft commentaar op de rechtszaak in de VS tegen ‘married dating’ website Ashley Madison. De site werd in 2015 gehackt waarna de gegevens van miljoenen gebruikers op straat kwamen te liggen. In een class action van gedupeerden is onlangs voor een bedrag van 11,2 miljoen dollar geschikt. Berber vertelt op BNR of zo’n rechtszaak ook mogelijk is in Nederland en wat voor schadevergoedingen bij een datalek toegekend kunnen worden.  Ook in Nederland komen datalekken voor, ondanks de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hetgeen een privacy inbreuk vormt voor de betrokkenen. Wat kunnen zij in dat geval ondernemen? Of nog beter: kunnen dergelijke lekken kunnen worden voorkomen?

Klik hieronder voor het fragment:

Interview BNR Spitsuur 17-07-2017 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.