Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Berber Brouwer – De robot als componist – over auteursrecht en kunstmatige intelligentie

05.09.2017

De eerste kunstmatige intelligentie-plaat is een feit: I AM AI van You Tube-ster Taryn Southern. Hoe zit het dan met het auteursrecht en wie ontvangt de royalty’s voor exploitatie van de compositie via Spotify en YouTube? Op deze vragen en meer geeft Berber Brouwer antwoord in een artikel hierover op IE-Forum. Men gaat er vanuit dat op het werk in dit geval een gezamenlijk auteursrecht rust van artiest en de software. De eis van creativiteit die het auteursrecht stelt, is echter niet eenvoudig toe te passen op werken gecreëerd door een robot. Bovendien wordt een robot niet als rechtssubject erkend en kan deze dus geen eigenaar van het auteursrecht zijn. In het muziekrecht is te verdedigen dat ofwel de gebruiker van het muziekprogramma ofwel de maker van de software eigenaar wordt van de auteursrechten en dus ook de royalty’s zou moeten ontvangen. Feit is dat het huidige recht nog niet is ingespeeld op ‘robolaw’, terwijl kunstmatige intelligentie in de toekomst nieuwe regels zal vergen, in de muziekindustrie en daarbuiten.

Klik hieronder voor het volledige artikel:

Artikel IE-forum.nl

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.