Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Berber Brouwer op BNR over de juridische achtergrond van de Onno Hoes-affaire

12.08.2015

Oud-Burgemeester Onno Hoes wil af van de beelden die Powned uitzond van hem, flirtend met een jongeman. Mosterd na de maaltijd, meent advocaat Berber Brouwer, al heeft Hoes wat haar betreft inhoudelijk wel degelijk een punt.

De hele affaire dateert al van december vorig jaar, benadrukt Brouwer, advocaat mediarecht bij Bergh Stoop & Sanders. Dus het is eigenlijk gek dat hij nu aandringt op het stoppen van verdere verspreiding van de beelden.” Inhoudelijk heeft Hoes zeker een punt omdat die heimelijk gemaakte opnamen niet gemaakt en zeker niet uitgezonden hadden mogen worden. “Het is een heel ernstige inbreuk op zijn privacy en ook een burgemeester heeft tot op zekere hoogte recht op een privéleven.”

Beluister het geluidsfragment:

 

Misstanden

Alleen als er een ernstige misstand aan de kaak gesteld wordt, is het maken van de beelden te rechtvaardigen. En dat is volgens Brouwer in de verste verte niet aan de orde. Vandaag wordt in de rechtbank in feite alleen geoordeeld over het spoedeisende gehalte van de vorderingen, al wordt daarmee volgens Brouwer wel een voorschot genomen op het eindvonnis. “Hoes kan in feite alleen maar hopen op een soort rehabilitatie. Je kunt het zien als een kort geding binnen het kader van een bodemprocedure.”

Bron: BNR (link naar bericht / link naar het audiofragment)

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.