Menu

Gert-Jan van den Bergh in de Volkskrant over restitutie van roofkunst

Gert-Jan van den Bergh pleit in een opiniestuk voor de Volkskrant voor teruggave van alle roofkunst. Hij merkt daarbij op dat om onder claims op door nazi's geroofde kunst uit te komen, oneigenlijke argumenten worden gebruikt.

Lees meer

Frie Leysen ontvangt de Erasmusprijs uit de handen van Martijn Sanders

Hoe kunt u koning zijn van een land waarin kunst en cultuur zijn wegbezuinigd, waarin alles draait om entertainment en amusement, vroeg Frie Leysen winnares van de Erasmusprijs.

Lees meer

Deskundigenoordeel UWV niet zomaar accepteren, Petra Charbon in het FD

Als een werknemer of werkgever het niet eens is met het advies van een bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid, bestaat de mogelijkheid bij het UWV een “deskundigenoordeel” (second opinion) te vragen...

Lees verder

Tentoonstelling Stedelijk Museum Bad Thoughts – collectie Martijn en Jeanette Sanders

Een uniek overzicht van de collectie van het Amsterdamse verzamelaarsechtpaar Martijn en Jeannette Sanders. Met werk van David Claerbout, Gilbert & George, Anton Henning, Anselm Kiefer, Cindy Sherman, e.a.

Lees verder

Aad Stoop staat schuldeiser in Thermphos International BV bij

Adriaan Stoop en Annette Hospers-Meerman staan de grootste schuldeiser in het faillissement van Thermphos International B.V. bij in verschillende procedures tegen, onder meer, de curatoren in het faillissement, de Provincie Zeeland, de Staat der Nederlanden en N.V. Zealand Seaports.

Lees meer

Extra gevolgen Fortis-uitspraak – Bankbestuurders en commissarissen beschouwd al hoeders van het algemeen belang

Met haar uitspraak in 2012 over het wanbeleid bij Fortis heeft de Ondernemingskamer de toetsing van de taakvervulling door de bestuurders en commissarissen bij banken aangescherpt...

Lees verder