Menu

Adriaan Stoop spreker op de UNDP conferentie in Beiroet

Adriaan Stoop spreekt op de conferentie van de UNDP over Electoral Dispute Resolution (EDR) en de rol van de media daarin.

Lees meer

Berber Brouwer op BNR over de juridische achtergrond van de Onno Hoes-affaire

Oud-Burgemeester Onno Hoes wil af van de beelden die Powned uitzond van hem, flirtend met een jongeman. Mosterd na de maaltijd, meent advocaat Berber Brouwer, al heeft Hoes wat haar betreft inhoudelijk wel degelijk een punt.

Lees meer

Caspar Scholten, Dewi Krop en Benno Verburgt publiceren hoofdstuk in het boek ‘Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015’: “De tijdelijk bestuurder: daadkrachtig op eieren lopen”.

De Ondernemingskamer benoemt in een enquêteprocedure in toenemende mate een tijdelijk bestuurder, die in de wet, jurisprudentie en literatuur dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden als de statutaire bestuurder toekomen. Maar is de OK-bestuurder wel een ‘normale’ bestuurder? Hij wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Ondernemingskamer, die hem bij zijn benoeming vaak specifieke taken oplegt en ruime bevoegdheden toekent. Ook bestaat er discussie over de verantwoordingsplicht van de tijdelijk bestuurder, wie bevoegd is hem decharge te verlenen en welk aansprakelijkheidsregime op hem van toepassing zou moeten zijn. Bovendien wordt de tijdelijk bestuurder benoemd als gevolg van een conflict en moet hij doorgaans in een gespannen situatie binnen de rechtspersoon functioneren.

Lees meer

Caspar Scholten per 1 juli benoemd tot partner

Per 1 juli is Caspar Scholten benoemd tot partner bij Bergh Stoop & Sanders. Scholten is actief op het gebied van het ondernemingsrecht, zowel in de advies- als procedurele praktijk. Hij richt zich op de bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen tussen aandeelhouders. Ook adviseert Scholten bedrijven bij (internationale) overnametrajecten.

Lees meer

Petra Charbon in NRC.next : wat buiten kantoor gebeurt, kan je wel je baan kosten.

Petra Charbon in NRC next over de mogelijkheid om ontslagen te worden als gevolg van gedragingen in de privésfeer. In principe mogen mensen in hun vrije tijd doen wat ze willen, maar dat verandert als het privégedrag invloed krijgt op het werk.

Lees meer

Maarten Sanders en Gert-Jan van den Bergh treden op voor de Staat Oekraïne in de strijd om het “Goud van de Krim”.

In februari 2014 werd de Krim geannexeerd door de Russische Federatie. Daardoor ontstond een strijd over de terugkeer van de uit de Krim afkomstige kunstvoorwerpen die zich op dat moment in het Amsterdamse Allard Pierson Museum bevonden voor de tentoonstelling “De Krim, Goud en Geheimen van de Zwarte Zee”. Moesten deze terug naar de musea op de Krim, of naar het Oekraïense Nationaal Museum in Kiev?

Lees meer