Menu

Vacature student-stagiaire of student-medewerker voor de Ondernemingsrechtpraktijk

Binnen de praktijk ligt het accent op het vennootschapsrecht. Wij adviseren en procederen, begeleiden fusies en overnames en zijn op vele niveaus betrokken bij de governance verhoudingen tussen een rechtspersoon enerzijds en haar organen en stakeholders anderzijds. Ons (internationale) cliëntenbestand varieert van grote (beursgenoteerde) ondernemingen tot start-ups. Wij voeren ondernemingsrechtelijke procedures, zoals enquêteprocedures en de geschillenregeling. De relatie met onze cliënten is gebaseerd op intensieve en persoonlijke contacten.

Voor inlichtingen: Caspar Scholten 020 6202288 of Hedwig van Schie  hedwig@berghstoop.com