Menu

Vacature student-stagiaire of student-medewerker voor de Ondernemingsrechtpraktijk

 

Binnen de praktijk ligt het accent op het vennootschapsrecht. Wij adviseren en procederen, begeleiden fusies
en overnames en zijn op vele niveaus betrokken bij de governance verhoudingen tussen een rechtspersoon
enerzijds en haar organen en stakeholders anderzijds. Ons (internationale) cliëntenbestand varieert van grote
(beursgenoteerde) ondernemingen tot start-ups. Wij voeren ondernemingsrechtelijke procedures, zoals
enquêteprocedures en de geschillenregeling. De relatie met onze cliënten is gebaseerd op intensieve en
persoonlijke contacten.

 

Voor inlichtingen: Caspar Scholten 020 6202288 of Hedwig van Schie  hedwig@berghstoop.com