Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

30.11.2022

Amsterdam-based The Mobile Company, a firm that designs and develops web apps and mobile apps, has been acquired by Apadmi, a mobile tech company that improves operations and implements solutions using mobile. The companies now form the largest independent team of mobile specialists in the Netherlands, the UK and Europe. The combined team has 250 engineers, designers and digital product experts, providing a foundation for further international growth.

The sellers were advised by Caspar Scholten, Camiel Corsten and Jip Mennema of Bergh Stoop & Sanders and Kathryn Beasley and Daniel Oldfield of Laytons ETL.

For more information:

https://ukdaily.news/manchester/apadmi-makes-first-acquisition-with-dutch-company-the-mobile-company-95199.html

https://fd.nl/bedrijfsleven/1458922/amsterdamse-app-ontwikkelaar-the-mobile-company-komt-in-britse-handen

Caspar Scholten

Caspar Scholten

Neem contact op

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.