Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Teruggave van Oude Meesters na verzoek bij Restitutiecommissie

29.05.2019

Op 24 mei 2019 heeft de Nederlandse Restitutiecommissie geadviseerd tot teruggave van twee schilderijen in de zaak Lierens, waarin Gert Jan van den Bergh en Martha Visser Visser optreden voor de erfgenamen Lierens. Het Canadese Mondex Corp. vertegenwoordigt de erfgenamen. De Restitutiecommissie heeft aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd twee belangrijke Oude meesters terug te geven aan de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de joodse zakenman en kunstverzamelaar Jacob Lierens (1877-1949). Hij had deze schilderijen vanwege de nazi-vervolging het bezit van de twee schilderijen verloren. Het gaat om de volgende werken : 1) Banketscène met musici en sjoelbakspelers in een interieur van Dirck Franchoisz Hals en Dirck van Delen in bruikleen bij het Frans Hals Museum in Haarlem en 2) een Pronk stilleven van Jan Davidsz de Heem, in bruikleen bij het Centraal Museum in Utrecht.

De zaak kreeg veel media-aandacht. Zie ook:

Het Parool van 24 mei 2019

Looted Art van 24 mei 2019

The Art postpaper van 24 mei 2019

Advies van de Nederlandse Restitutiecommissie van 24 mei 2019

Bergh Stoop & Sanders is gespecialiseerd in het (internationale) kunstrecht en heeft een vooraanstaande restitutiepraktijk. Voor vragen neem contact op met Gert-Jan van den Bergh of Martha Visser

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer