Menu

Maarten Sanders

Ondernemingsrecht,  Joint ventures, fusies en overnames, Bestuurders en commissarissen, Corporate litigation, Insolventie en herstructureringen

Adriaan Stoop

Ondernemingsrecht, Fusies en overnames, Joint ventures, Bestuurders en commissarissen, Corporate litigation, Enquêteprocedures

Caspar Scholten

Ondernemingsrecht, Fusies en overnames, Corporate litigation, Bestuurdersaansprakelijkheid, Aandeelhoudersgeschillen, enquêteprocedure, Joint ventures

Camiel Corsten

Ondernemingsrecht, Corporate litigation, Verbintenissenrecht, Fusies en overnames

Dominique Frans

Ondernemingsrecht, Corporate litigation, Fusies en overnames, Verbintenissenrecht

Jip Mennema

Ondernemingsrecht, Corporate Litigation, Verbintenissenrecht, Fusies en overnames

Martha Visser

Restitutierecht, Intellectueel eigendomsrecht, Goederenrecht

Steven Wiggers

Ondernemingsrecht, Insolventierecht, Corporate Litigation, Verbintenissenrecht