Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Petra Charbon in NRC.next : wat buiten kantoor gebeurt, kan je wel je baan kosten.

17.06.2015

Petra Charbon in NRC next over de mogelijkheid om ontslagen te worden als gevolg van gedragingen  in de privésfeer.

Voor verdere vragen en/of advies over het arbeidsrecht, ontslagrecht en vaststellingsovereenkomsten, neem contact op met Petra Charbon

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer