Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Oekraïne heeft na ruim negen jaarKrimschatten weer terug

27.11.2023

De Krimschatten zijn teruggekeerd naar Oekraïne. Tijdens een bruikleen in Nederland werd de Krim geannexeerd. Negen jaar geleden mengde Oekraïne vertegenwoordigd door Bergh Stoop & Sanders zich in een geschil met het Allard Pierson Museum om de schatten terug te laten keren naar het land van oorsprong. Afgelopen juni oordeelde de Hoge Raad der Nederlanden dat Oekraïne inderdaad gerechtigd was tot teruggave van de nationaal beschermde cultuurgoederen.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer