Menu

Wat te doen als er beslag wordt gelegd op een zeer waardevol kunstwerk? Wie kan en wil de bewaring op zich nemen?

17.10.2018

Afgelopen week verscheen het omvangrijke ‘Compendium Beslag- en Executierecht’, waarin Maarten Sanders, Gert Jan van den Bergh en Steven Wiggers een bijdrage leverden over beslag op waardevolle kunstwerken. In het hoofdstuk stellen zij enkele knelpunten aan de kaak ten aanzien van de gerechtelijke bewaring van waardevolle kunstwerken. Welke partij is geschikt om de bewaring op zich te nemen en welke mogelijkheid biedt de wet als die partij niet bereid is de bewaring op zich te nemen? In de conclusie van de bijdrage doen zij een aanbeveling ten behoeve van de modernisering van het beslagrecht.

Voor het compendium, zie: https://www.sdu.nl/compendium-beslag-en-executierecht.html