Menu

Noot Caspar Scholten bij uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 januari 2014

19.07.2013

De verjaring van een vordering is een schrikbeeld voor een schuldeiser. Heeft de VEB na verjaring van de vorderingen van de individuele aandeelhouders LCI uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid nog voldoende belang bij de door haar gevorderde verklaringen voor recht?

Lees de gehele uitspraak hier