Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Martha Visser in “Spijkers met Koppen” over het Restitutiebeleid voor de Naziroofkunst na rapport Commissie Kohnstamm

10.02.2021

Zaterdag 30 januari 2021  zat Martha Visser bij Spijkers met Koppen om te praten over herziening van het restitutiebeleid voor Naziroofkunst na het rapport van de Commissie Kohnstamm, ingesteld door de Raad voor Cultuur. Dit deed zij samen met Hester Bergen die eerder verzocht om teruggave van een Kandinsky. Met inachtneming van het rapport, dat oproept tot ‘empatischer en minder formalistisch beleid’ vraagt zij om herziening van haar zaak. Luister hier het fragment terug (op 0:47:45 – 0:58:10) https://lnkd.in/ec9g374

#raadvoorcultuur #minocw #lootedart #roofkunst #artlaw

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.