Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Interview Trouw procedure Staat Oekraïne tegen de Krim Musea en Allard Pierson Museum

14.03.2019

Trouw interviewt Maarten Sanders en Gert-Jan van den Bergh over de procedure tussen de Staat Oekraïne, Musea op de Krim en het Allard Pierson Museum. Bergh Stoop & Sanders vertegenwoordigt de Staat Oekraïne in dit veelbesproken geschil, dat ontstond na de annexatie van de Krim. Maandag 11 maart 2019 vond het pleidooi in Hoger Beroep plaats plaats bij het Amsterdamse Gerechtshof. Daarbij werden door Bergh Stoop & Sanders, namens de Staat Oekraïne nationale cultuurgoederen voor deze staat teruggevorderd op basis van het UNESCO-verdrag 1970. In 2016 werd het geschil in eerste aanleg reeds in het voordeel van Oekraïne beslist. Het arrest in dit hoger beroep wordt verwacht op 11 juni 2019.

 

Interview Trouw

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.