Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Hanneke van Andel – Publicatie Arbeidsrecht Wet flexibel werken

23.05.2017

Hanneke van Andel heeft in het tijdschrift ArbeidsRecht een artikel gepubliceerd over de Wet flexibel werken (Wfw).

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) vervangen door de Wfw. In deze publicatie gaat Hanneke in op de belangrijkste veranderingen op het gebied van flexibel werken en de gevolgen hiervan voor de arbeidsrechtpraktijk. Zo hebben werknemers onder de Wfw meer mogelijkheden dan onder de Waa om het werk flexibel in te delen en privé beter te combineren met werk. Dit lijkt echter nog niet geheel tot werknemers doorgedrongen te zijn. Klik hier voor het artikel.

Voor verdere vragen en/of advies over flexibel werken of (ouderschaps)verlof, neem contact op met Hanneke van Andel

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.