Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Handboek Enquêterecht

23.06.2022

Op 21 juni 2022 werd tijdens een seminar van het Van der Heijden Instituut het Handboek Enquêterecht gepresenteerd. Caspar Scholten en Adriaan Stoop schreven met behulp van Jip Mennema een hoofdstuk over de ontvankelijkheidsvereisten van een enquêteprocedure. Zij gaan vooral in op de bezwarenbrief.

Het is een prachtig handboek met meer dan 1700 pagina’s geworden; een ware must voor iedereen die een gang naar de Ondernemingskamer overweegt.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer