Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Frie Leysen ontvangt de Erasmusprijs uit de handen van Martijn Sanders

13.11.2014

Het was alles behalve gepland en volkomen buiten het protocol, maar Frie Leysen, winnaar van de Erasmusprijs 2014, deed het toch: ze richtte zich rechtstreeks tot de koning. In zijn eigen Paleis op de Dam nota bene, waar koning Willem-Alexander woensdagmiddag gastheer was van de uitreiking van de Erasmusprijs 2014.

Lees het volledige artikel in de Volkskrant: Volkskrant Erasmus Prijs Martijn Sanders 13-11-2014

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.