Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

De vergaande gevolgen van een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

23.08.2017

In Nederland bestaat de unieke mogelijkheid om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam te verzoeken een onderzoek te gelasten naar de gang van zaken bij en het beleid van een rechtspersoon. Een enquêteprocedure kan conflictsituaties tussen de organen van de rechtspersoon (aandeelhouders, bestuurders, raad van commissarissen) oplossen en impasses voorkomen. Ook kan de enquête een voorbode zijn voor een aansprakelijkstelling van het bestuur of de raad van commissarissen als zij verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid.

De Ondernemingskamer kan hierbij vergaande, tijdelijke maatregelen treffen (de onmiddellijke voorzieningen). Hierbij valt te denken aan de schorsing van het bestuur, benoeming van bestuurders of commissarissen en de overdracht van aandelen aan een beheerder. Lees meer over de enquêteprocedure en de onmiddellijke procedures in dit artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/18/dag-ik-kom-even-de-leiding-over-uw-bedrijf-overnemen-12584340-a1570419

Bergh, Stoop & Sanders adviseert regelmatig over en staat partijen bij in enquêteprocedures. Bent u betrokken bij een zaak bij de Ondernemingskamer of wilt u een enquête verzoeken, dan kunt u contact opnemen met Aad Stoop of Caspar Scholten.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer