Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

De re-integratieverplichtingen van de werkgever en de billijke vergoeding

05.07.2021

In de Special van het tijdschrift ArbeidsRecht over de billijke vergoeding staat een bijdrage van Petra Charbon die zij samen met Christine Kehrer schreef. Het re-integratieproces bij ziekte zit vaak vol met valkuilen en hobbels en wanneer het niet goed loopt kan dat een werkgever soms duur komen te staan. Dit artikel geeft enig houvast.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer