Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Dag van de persvrijheid

08.05.2024

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht. Braam vroeg inzage in haar persoonsgegevens en ontving in 2022 een 300 pagina’s tellend document, waaruit bleek dat de AIVD meer dan 30 jaar lang gegevens over haar had verzameld. Volgens de AIVD kwalificeert de gegevensverzameling over Braam als ‘bijvangst’, waardoor de vereiste proportionaliteitstoetsing voor het volgen van journalisten achterwege zou mogen blijven, aldus de AIVD.

Auke van Hoek vertegenwoordigt Braam in deze kwestie en reageert op de bevindingen van het rapport in het artikel op Villamedia . Hij benadrukt dat AIVD-onderzoeken waarbij journalisten betrokken zijn altijd aan een proportionaliteitstoets moeten worden onderworpen, zelfs als er ‘slechts’ sprake is van ‘bijvangst’. Om te voorkomen dat de journalistieke bronbescherming op de tocht komt te liggen.

Lees het artikel in Villamedia hier:

Bergh Stoop & Sanders adviseert regelmatig aan partijen binnen de journalistieke sector. Voor vragen met betrekking tot De Wet op de Inlichtingendiensten en Privacy neem contact op met: Gert-Jan van den Bergh en Auke van Hoek.  Adriaan Stoop en Caspar Scholten, partners binnen de sectie ondernemingsrecht, staan de journalistieke sector onder meer bij in verschillende toezichthoudende functies.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer