Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten schrijft een naschrift in het vakblad Ondernemingsrecht

03.06.2022

In de juridische literatuur is veel geschreven over onbehoorlijk bestuur, maar weinig over behoorlijk bestuur. Caspar Scholten publiceerde in januari een artikel in het Tijdschrift Ondernemingsrecht . Daarin betrekt hij de categorische imperatief van Immanuel Kant om beide begrippen te kaderen. Hierop volgde een reactie van Karel Frielink en een naschrift van Caspar Scholten

Lees hier de reactie en het naschrift.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer