Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten schrijft annotatie bij beschikking Ondernemingskamer d.d. 19 November 2015 (wanbeleid)

17.05.2016

Caspar Scholten heeft een annotatie geschreven bij de beschikking van de Ondernemingskamer van 19 november 2015. [lees meer ] In deze beschikking stelt de OK vast dat uit het onderzoeksverslag  van wanbeleid blijkt bij Sovereign Trust (Netherlands) B.V. Bovendien treft zij definitieve voorzieningen. De belangrijkste les uit deze beschikking is dat partijen die een joint venture willen aangaan, uitermate zorgvuldig moeten nadenken over een oplossing bij een eventuele impasse. Dit geldt des temeer als partijen voor een klassieke 50/50 verhouding kiezen. Zij doen er dan goed aan om van tevoren duidelijke regelingen af te spreken om een eventuele impasse te doorbreken.

 Bergh Stoop & Sanders staat regelmatig partijen bij die betrokken zijn bij een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam, ofwel partijen die een enquêteverzoek willen indienen. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met Maarten Sanders, Aad Stoop of Caspar Scholten.

 

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer