Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt wederom uit

24.11.2023

Bruno Verdam is op 1 november bij ons kantoor gestart in de ondernemings- en insolventiepraktijk. Eerder werkte hij bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij zich eveneens toelegde op corporate litigation en de (internationale) financierings- en herstructureringspraktijk.

Naast zijn corporate werk is Bruno actief op het gebied van mensenrechten. Voor zijn komst bij Bergh Stoop & Sanders was Bruno vanuit De Brauw onder meer gedetacheerd bij Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen als juridisch adviseur. Bruno heeft een achtergrond in het aansprakelijkheidsrecht en de rechtsfilosofie. In zijn vrije tijd schaakt Bruno veel. Hij is een begenadigd schaker, zo bleek ook tijdens ons schaaktoernooi.

Bruno Verdam

Bruno Verdam

Sinds 2021 advocaat in de ondernemings- en insolventierechtpraktijk. Hij legt zich toe op M&A, corporate litigation en de (internationale) financieringspraktijk, met een focus op herstructureringen.

Neem contact op

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.