Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

22.02.2023

Sinds januari is Roos de Rooij  werkzaam bij ons kantoor en vanochtend legde zij de eed af in het bijzijn van haar patroon Steven Wiggers.

Voordat Roos bij ons kwam studeerde zij rechten en conflictgeschiedenis en heeft zij brede ervaring opgedaan in de juridische sector. Zo was zij eerder werkzaam als juridisch medewerker binnen de advocatuur, en als buitengriffier Handel bij het Gerechtshof Den Haag. Ook gaf zij als vrijwilliger advies bij de rechtswinkel Migranten.

Roos is onderdeel van de vakgroep ondernemingsrecht, waar zij zich bezighoudt met het ondernemingsrecht in brede zin – van fusies en overnames tot commerciële geschillen en bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer