Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

27.12.2022

Sinds oktober is Max Garschagen werkzaam bij ons kantoor en afgelopen week legde hij de eed af in het bijzijn van trotse moeder en van patroon Caspar Scholten. Voordat Max bij ons kwam, studeerde hij rechten en (politieke) filosofie en doceerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Max is onderdeel van de vakgroep ondernemingsrecht, waarbinnen hij zich bezighoudt met het ondernemingsrecht in brede zin – van governance-vraagstukken en bedrijfsethische kwesties tot commerciële geschillen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer