Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders advises green energy supplier Greenchoice on the strategic acquisition of a 20% stake in Energie Transitie Groep

12.12.2018

Yesterday, Greenchoice announced to acquire a 20% stake in Energie Transitie Groep with a call option for the remaining shares. Energie Transitie Groep consists of Huismerk Energie N.V. (B2C), De Groene Stroomfabriek N.V. (B2B) and Energy Trading Company B.V. (sourcing of energy). The strategic partnership contributes to both energy providers’ ambition to accelerate the Dutch decentralised energy transition. With this acquisition, Greenchoice reinforces its position in the competitive energy market as the leading green energy supplier.

Bergh Stoop & Sanders’ team is led by Caspar Scholten & Maurits Jan Voogt. For more information, please refer to https://lnkd.in/eEFJS-J

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.