Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop en & Sanders vertegenwoordigt familie in een procedure tegen het Rijksmuseum

22.09.2020

Op vrijdag 18 september 2020 is beslag gelegd op het schilderij ‘Compositie’ van Bart van der Leck uit 1918, dat nu nog in het Rijksmuseum hangt bij de collectie twintigste eeuw.

Het schilderij is al decennialang eigendom van de familie Silbermann. Na een serie onverwachtse gebeurtenissen is het schilderij in 2013 geschonken aan het museum, dat daarbij niet te goeder trouw handelde. Schenker had het schilderij echter al eerder aan haar zonen overgedragen en handelde onder invloed van een geestelijke stoornis. Als gevolg van onregelmatigheden en onzorgvuldigheid zijdens het Rijksmuseum, is het schilderij uit handen van de familie geraakt. Onder meer het onderzoek dat voorafgaand aan schenking is vereist, is achterwege gebleven. De familie, vertegenwoordigd door Martha Visser van Bergh Stoop & Sanders, zal teruggave van het schilderij vorderen bij de rechter.

Voor meer informatie over deze zaak:

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.