Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Bergh Stoop & Sanders published an international Guide for E-Commerce together with the other members of Libralex

29.05.2018

Bergh Stoop & Sanders published an international Guide for E-Commerce together with the other members of Libralex, an international network of lawyers (http://www.libralex.com/). The guide elaborates on current practices and legal frameworks in several jurisdictions of Europe and beyond. Bergh Stoop & Sanders wrote the Dutch chapter. For more information, please contact Berber Brouwer

Meer nieuws

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Het gebruik van ChatGPT of andere AI-chatbots op de werkvloer