Menu

Maarten Sanders

Ondernemingsrecht,  Joint ventures, fusies en overnames, Bestuurders en commissarissen, Corporate litigation, Insolventie en herstructureringen

Adriaan Stoop

Ondernemingsrecht, Fusies en overnames, Joint ventures, Bestuurders en commissarissen, Corporate litigation

Caspar Scholten

Ondernemingsrecht, Fusies en overnames, Corporate litigation, Bestuurdersaansprakelijkheid, Aandeelhoudersgeschillen, enquêteprocedure, Joint ventures

Berber Brouwer

Intellectueel eigendomsrecht, Media- en reclamerecht, Muziekrecht, Internetrecht, Handelscontracten

Camiel Corsten

Ondernemingsrecht, Corporate litigation, Verbintenissenrecht, Fusies en overnames

Dewi Krop

Ondernemingsrecht, Corporate litigation, Verbintenissenrecht, Aansprakelijkheidsrecht

Astrid Sixma

Intellectueel eigendomsrecht, Mediarecht, Privacy en ICT

Martha Visser

Restitutierecht, Intellectueel eigendomsrecht, Goederenrecht

Maurits Jan Voogt

Ondernemingsrecht, Corporate litigation, Fusies en overnames, Verbintenissenrecht

Steven Wiggers

Ondernemingsrecht, Insolventierecht, Corporate Litigation, Verbintenissenrecht